osakehyhtiön perustaminen hinta

Osakeyhtiön perustaminen – Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

Julkaistu 2.9.2022

Osakeyhtiön perustaminen – Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

Ennen kuin yrittäjä pääse harjoittamaan yritystoimintaansa, on hänen perustettava yritys. Yritysmuotoja Suomessa on osakeyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, osuuskunta, avoinyhtiö tai kommandiittiyhtiö. Tässä artikkelissa tarkastelemme osakeyhtiön perustamisen hinnoittelua.

Osakeyhtiön perustamisen kustannukset voidaan ajatella koostuvan kahdesta eri osa-alueesta. Toinen on pakolliset rekisteröitymismaksut (PRH, Patentti- ja rekisterihallitus) ja toinen on vapaaehtoiset mutta suositeltavat asiantuntijamaksut.

Tiivistelmä artikkelista

  • Yrityksen Ilmoittaminen PRH:n kaupparekisteriin
  • Osakeyhtiön perustaminen – asiantuntijamaksut
  • Osakeyhtiön perustamisen hinta asiantuntijan toimesta
  • Alkusijoitus yhtiöön

Ennen kuin yrittäjä pääse harjoittamaan yritystoimintaansa, on hänen perustettava yritys. Yritysmuotoja Suomessa on osakeyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, osuuskunta, avoinyhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Osakeyhtiön perustaminen omin käsin maksaa YTJ-palvelussa 240 euroa. Osakeyhtiön perustamisen ulkoistaminen asiantuntijalle, hinnoitellaan urakka- tai tuntipohjaisesti.

Yrityksen Ilmoittaminen PRH:n kaupparekisteriin

Perustamisilmoittaminen PRH:n kaupparekisteriin on aina maksullista. Maksun suuruus riippuu siitä, tehdäänkö ilmoittaminen sähköisesti vai paperilomakkeilla. Lisäksi PRH:n maksun suuruuteen vaikuttaa se, käytetäänkö ilmoittamisessa PRH:n ohjattua ilmoittamista vai ei. Alla olevassa taulukossa on lueteltuna osakeyhtiön perustamisen hinnat PRH:n kaupparekisteriin. Huomionarvoista on myös se, että ilmoittaminen Verohallintoon on aina maksutonta.

PalveluSähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
Osakeyhtiön ohjattu perustaminen YTJ-palvelussa240,00Ei mahdollinen
Osakeyhtiön perustamisilmoitus320,00380,00
Sivuliikkeen perustamisilmoitus320,00380,00

 Lähde: PRH.fi

Kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi halvimmallaan yrityksen perustaminen on 240,00 euroa. Tämä edellyttää käyttämään ohjattua perustamista YTJ-palvelussa. Kun perustaminen tehdään tällä tavalla, muodostuu yritykselle perusmuotoinen kaupparekisteriote sekä yhtiöjärjestys ja nämä sisältyvät hintaan.

Kun ohjattu perustaminen YTJ-palvelussa ei riitä, voidaan osakeyhtiön perustaminen tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeilla. Tällöin hinta on joko 320,00 euroa tai 380,00 euroa. Monesti ohjattu perustaminen on riittävä mutta mikäli esimerkiksi halutaan muokata yhtiöjärjestystä, niin silloin yritys täytyy perustaa muulla tavalla.

Osakeyhtiön perustaminen – asiantuntijamaksut

Hyvin usein yritys on järkevää perustaa asiantuntijan toimesta. Asiantuntijan rooli osakeyhtiön perustamisessa riippuu siitä, miten ja millaista osakeyhtiötä ollaan perustamassa. Vaikka osakeyhtiö perustetaan hyödyntäen YTJ-palvelun ohjattua toimintoa, on järkevää tehdä ilmoitus asiantuntijantoimesta. Tällöin asiantuntija huolehtii ja varmistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että ilmoitus tehdään oikeisiin paikkoihin (PRH, verohallinnon eri rekisterit) ja oikeilla tiedoilla (mm. osakkeiden määrät, tilikauden valinta, toimialaluokitukset, hallituksen jäsenet, yrityksen edustaminen).

Usein yrityksen perustaminen vaatii asiantuntijan syvempää perehtymistä asiaan. Asiantuntijan syvempää osaamista tarvitaan muun muassa yhtiöjärjestyksen laadintaan ja osakassopimukseen. Yhtiöjärjestys on kaikille osakeyhtiöille pakollinen ja sen vähimmäisvaatimukset määritellään osakeyhtiölaissa. Vähimmäisvaatimukset eivät useinkaan ole riittävät, jolloin on järkevää laatia osakeyhtiölle oma yhtiöjärjestys. Toivottavaa on, että yrityksellä on yhtiöjärjestyksen lisäksi myös osakassopimus. Jos osakkaita on useampia, kannattaa osakassopimus tehdä. Osakassopimuksen keskeisin tehtävä on luoda yhteiset pelisäännöt osakkaiden välille sekä se auttaa merkittävästi mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

Osakeyhtiön perustamisen hinta asiantuntijan toimesta

Yleensä asiantuntijoiden hinnoittelu on joko tunti tai sopimuspohjaista. Asiantuntijan veloituksen suuruuteen vaikuttaa luonnollisesti tehtyjen työtuntien määrä sekä asiantuntijan tuntiveloitus. Edullisin tapa on osakeyhtiön ohjattu perustaminen YTJ-palvelussa yhdessä alan asiantuntijan kanssa. Mutta aina edullisin ei suinkaan ole järkevin, jolloin on syytä perustaa yhtiö ilman ohjattua perustamista yhdessä alan asiantuntijan kanssa.  

Alkusijoitus yhtiöön

1.7.2019 alkaen yhtiön on voinut perustaa ilman osakepääomaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritykseen ei tarvitse tehdä mitään rahallista alkuinvestointia. Täytyy kuitenkin muistaa, että uudistuksessa säilyi negatiivisen pääoman ilmoitusvelvollisuus PRH:n kaupparekisteriin. Yrityksen tulee ilmoittaa kaupparekisteriin oma pääoma menetetyksi, mikäli oma pääoma menee miinukselle. Ilmoitusvelvollisuus on yrityksen hallituksella, joka on usein yhtä kuin omistaja.

Käytännössä siis ilman alkusijoitusta on osakeyhtiö hankala perustaa. Jo pelkästään rekisteröintimaksut ja mahdolliset asiantuntijamaksut vievät oman pääoman miinukselle. Onkin siis hyvä varautua sijoittamaan yhtiöön, vaikkakin pienen summan, (SVOP, osakepääoma, pääomalaina) heti yrityksen perustamispäivästä alkaen.

Rekisteröidy TiliJaskaan tästä!

Pyydä apua yrityksen perustamiseen tästä!

Lähteet: PRH.fi ja suomi.fi